Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
26 พ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน 1 เม.ษ.64-30 ก.ย.64)
07 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว
07 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2565)
07 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน 1ต.ค.64-31มี.ค.65)
05 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
04 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
04 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนิงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)
01 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
01 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว นำแผนไปปฏิบัติรอบ6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th