Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าว คำแถลงนโยบายนายก อบต.ระเว
08 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลระเว ประจำปีงบประมาณ 2565
13 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
15 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แนวทางการปฏิบัติสำหรับร้านอาหารและร้านกาแฟ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
08 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกการใช้โพมบรรจุอาหาร
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การสำรวจแหล่งน้ำที่มีปัญหาตับชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ตำบลระเว
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว สำรวจแหล่งสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลระเว
23 มิ.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6)
09 มิ.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานโครงการโลกสวยด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th