Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2564
ถึง
13 ม.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 ถึง ธ.ค.63)
06 พ.ย. 2563
ถึง
06 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่ - ทุ่งนาแพง ตำบลระเว
06 พ.ย. 2563
ถึง
06 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน - บ้านจุการ ตำบลระเว
06 พ.ย. 2563
ถึง
06 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน - หมู่ที่ 8 บ้านระเวกลาง ตำบลระเว
15 ต.ค. 2563
ถึง
15 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)
19 มิ.ย. 2563
ถึง
19 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๘๖-๐๐๕ สายบ้านคำผ่าน หมู่ที่ ๗ - บ้านระเวกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลระเว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2563
ถึง
19 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๘๖-๐๐๕ สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลระเว เชือมตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มิ.ย. 2563
ถึง
04 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.186-005 สายบ้านคำผ่าน หมู่ที่ 7 ถึง บ้านระเวกลางหมู่ที่ 8 ตำบลระเว (ปีงบประมาณ 2563) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
04 มิ.ย. 2563
ถึง
04 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.186-003 สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 4 ตำบลระเว เชื่อมตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ (ปีงบประมาณ 2563)ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
04 มิ.ย. 2563
ถึง
12 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.186-005 สายบ้านคำผ่าน หมู๋ที่ 7 - บ้านระเวกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลระเว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th