Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2564
ถึง
29 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง
27 เม.ย. 2564
ถึง
29 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
29 มี.ค. 2564
ถึง
23 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงงานจ้าง
24 เม.ย. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
03 ก.พ. 2563
ถึง
03 ก.พ. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศผู้มีสิทธิสอบ
14 ม.ค. 2563
ถึง
14 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ระเว
14 มี.ค. 2562
ถึง
14 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
20 ก.พ. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
20 ก.พ. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
28 ธ.ค. 2561
ถึง
28 ธ.ค. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th