Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แนวทางการปฏิบัติสำหรับร้านอาหารและร้านกาแฟ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ฉีดพ่นยาบ้านพักผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิค 19

05 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ขอความร่วมมือกักตัว 14 วัน ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สี่แดง

15 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

11 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชน

12 ม.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าว มกราคม 2564

09 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

08 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว กิจกรรมบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมนี) 157 ปี อำเภอพิบูลมังสาหาร

24 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าว

23 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แสดงเจตจำนง

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th